اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

واریز هزینه های کنفرانس

پژوهشگران عزیزی که مقاله ارزشمندشان مورد پذیرش نهایی کمیته محترم داوران قرار گرفته است باید هزینه های کنفرانس را واریز نمایند ...

به استحضار پژوهشگران عزیزی که مقالات ارزشمندشان پس از داوری مورد پذیرش نهایی کمیته محترم داوران قرار گرفته است می رساند که جهت دریافت گواهینامه پذیرش مقاله باید هزینه های کنفرانس را واریز نمایند. پژوهشگران باید در صفحه اصلی سایت کنفرانس هزینه های کنفرانس را دانلود نمایند و پس از مطالعه هزینه های مربوطه را واریز نمایند. روش پرداخت به صورت  کارت به کارت   و یا واریز به شماره حساب می باشد.بنابراین هزینه  های کنفرانس را کارت به کارت نمایید و یا به شماره حساب ذیل واریز نموده وفیش واریزی یا رسید پرداختی را به همراه فرم ثبت نام به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایید. در صورت عدم واریز هزینه ها، مقاله از سیستم کنفرانس حذف می گردد:

شماره حساب: بانک ملت :
2166176585  به نام مجید عموزاد خلیلی (دبیر اجرایی کنفرانس)
و یا

  شماره ملت کارت :
6104-3378-340۲-2160 به نام مجید عموزاد خلیلی (دبیر اجرایی کنفرانس)
بازگشت1395/12/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !