این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

           محورهای کنفرانس      

¢ بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی - اسلامی: چالش ها و راهکارها

¢ اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور 

¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی -  اسلامی  و راهکارهای عملی شدن آن در ایران

¢  لزوم  توجه به بومی‌سازی با رویکرد اسلامی در بررسی کیفیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها  

¢  دانشگاه  فرهنگیان  و  احیای علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی  -   اسلامی ، بصیرت افزایی و تحقق سند تحول بنیادین 
¢  تبیین اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام 
¢  بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی 
¢  نقش اسلامی سازی متون درسی در درونی شدن ارزش ها 
¢  علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و مدیریت آموزشی و رویکردهای نوین پژوهشی 
¢  علوم انسانی و مثلث طلایی صنعت ، دانشگاه و جامعه 
¢  تحقیقات آموزشی ، تکنولوژی آموزشی  و رویکردهای نوین پژوهشی 

¢ روانشناسی بالینی ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی عمومی با رویکرد بومی -  اسلامی

¢  علوم سیاسی با رویکرد بومی -  اسلامی

¢ حقوق بین الملل با رویکرد بومی -  اسلامی

¢  پژوهش های کمی وکیفی در علوم انسانی با رویکرد بومی-اسلامی:روش ها،الگوها،چالش ها و راهکارها 

¢  مدیریت دانش(KM) با رویکرد بومی -  اسلامی

¢ یافته ها و مباحث نوین در حسابداري و حسابرسی

¢  علوم انسانی اسلامی و فناوری های نوین آموزشی و تقویت هویت دینی و ملی 

¢ مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بیمه،  

مدیریت گردشگری و جهانگردی ، مدیریت هتلداری با رویکرد بومی  -   اسلامی

¢ مدیریت امور بانکی  ، مديريت امور فرهنگی  ، مدیریت رسانه  ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت شهری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، مدیریت ریسک ،  مدیریت زمان ، مدیریت بحران ، مديريت مالی  و مديريت استراتژيک

¢  مهندسی صنایع 

¢ مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)  ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) و  رفتار سازمانی با رویکرد بومی  -  اسلامی

¢ مدیریت تولید و عملیات  ،  پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics)  و طرح ریزی واحد های صنعتی

¢ مدیریت دولتی و سازمان های عمومی ، تحول سازمانی ، خط مشی گذاری ، رفتار سازمانی ، مدیریت تطبیقی و توسعه ،دولت الکترونیک و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی

¢ مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، رفتار مصرف کننده ، برند سازی ، بازاریابی صنعتی ، بازاریابی رابطه مند ، بازاریابی و شبکه های اجتماعی ،  بازاریابی در فضای مجازی ، بازاریابی عصبی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، بازاریابی بین المللی و صادرات ، مدیریت فروش ، مدیریت مذاکره ، مدیریت استراتژیک  و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابی

¢ مدیریت مالی و حسابداری ، چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی ، رویکردهای حسابداری و مدیریت مالی ،مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان ، بازاریابی مالی  ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی ، مهندسی مالی ، حسابداری دولتی و صنعتی ، بازارهای پولی و مالی ، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری

¢ اقتصاد ، مدیریت اقتصاد ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد عمومی و دولتی  ، اقتصاد منابع ، رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

¢ اقتصاد بازرگانی و امور مالی و سرمایه گذاری تجاری

¢  پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی

¢  پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی

¢  پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش

¢  پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی

¢  پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی  و  مدیریت ورزشی 

¢  پژوهش های نوین در حوزه تاریخ 

¢ کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی   

¢ شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی

¢ شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن ( مدل ، موانع ومحدودیت ها ، عملکرد  ،  نحوه گسترش و...)

¢ نقش اقتصاد دانش بنیان (و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی ( اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی و غیر دانشگاهی ، فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و...)

¢ مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و   پیشرو

¢ تحلیل محیط رقابت و توسعه و حفظ مزیت رقابتی پایدار

¢ همراستایی اهداف و برنامه های راهبردی کسب و کار

¢ ارزیابی ‌و‌ کنترل‌ راهبردی ‌کسب ‌و کار و طراحی‌ و تدوین ‌شاخص‌های ‌بهبود و توسعه‌ عملکرد‌ راهبردی

¢ تکنیک‌های ارزیابی ، بهبود و مدیریت عملکرد مبتنی بر راهبردهای کسب و کار

 ¢ رویکردهای نوین و نوظهور در برنامه ریزی  و مدیریت راهبردی

¢ تحلیل و بکارگیری نظریه های مدیریت در حوزه کسب و کار ایران

¢ تجزیه و تحلیل و پیش بینی محیط و تقاضای بازار

¢ توسعه فرصت های کسب و کار و کارآفرینی

¢ مديريت صادرات ، واردات و مبادلات و تفاهم نامه های بین المللی

¢ اقتصاد بازرگانی و امور مالی و سرمایه گذاری تجاری

¢ مدیریت تکنولوژی و نوآوری های محصولات و خدمات

¢ الهیات و معارف اسلامی

¢ الگوهای ایرانی -  اسلامی پیشرفت و توسعه

¢ زبان شناسی و آموزش

¢ زبان و ادبیات فارسی

¢ مشاور و راهنمایی

  ¢ علوم قرآن و حدیث

¢ آموزش و پرورش

¢ تاریخ و تمدن

¢ فقه و حقوق

¢ انسان و هنر

 

                               و سایر محورها و موضوعات  مرتبط با علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی  -   اسلامی و ...